За Нас

Дружество “Еста Технолоджис” ООД разработи и внедриха в експлоатация филтърна система за фини прахови частици “EstaCleanAir” и Стационарен комплект за измерване химическия състав и качеството на атмосферния въздух “SensoAir“.
Нашите филтърни системи са иновативен продукт с много висок коефициент на ефективност (над 85% улавяне на ФПЧ) и много ниска консумация на ел. енергия (30W) което ги прави подходящи за монтаж на всички домакинства.
Филтърните системи работят на принципа на електростатиката със софтуер който следи потока на димните газове и определя мощността на устройството. Няма нужда от никакви консумативи и поддръжка, работи при всякакви атмосферни условия. 

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

Translate »