За Нас

Дружество “МГС Строй” ООД съвместно с дружество “ВТУ” ООД разработи и внедриха в експлоатация филтърна система за фини прахови частици “EstaCleanAir”.
Нашите филтърни системи са иновативен продукт с много висок коефициент на ефективност (над 85% улавяне на ФПЧ) и много ниска консумация на ел. енергия (30W) което ги прави подходящи за монтаж на всички домакинства.
Филтърните системи работят на принципа на електростатиката със софтуер който следи потока на димните газове и определя мощността на устройството. Няма нужда от никакви консумативи и поддръжка, работи при всякакви атмосферни условия

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ЕИК 200168893

MGS STROY GMBH

МГС СТРОЙ ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

0888 803 613

email: mgs-stroy@sbr.bg

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ЕИК 200168893

MGS STROY GMBH

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

МГС СТРОЙ ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

0888 803 613

email: mgs-stroy@sbr.bg