Проекти

Пилотни проекти за поставянето на филтри EstaCleanAir

София

Стара Загора

Благоевград

Протоколи от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферният въздух от неподвижни източници.

Вижте повече
Вижте повече

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

Translate »