Проекти

Пилотни проекти за поставянето на филтри EstaCleanAir

София

Стара Загора

Благоевград

Протоколи от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферният въздух от неподвижни източници.

Вижте повече
Вижте повече

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ЕИК 200168893

MGS STROY GMBH

МГС СТРОЙ ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

0888 803 613

email: mgs-stroy@sbr.bg

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ЕИК 200168893

MGS STROY GMBH

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

МГС СТРОЙ ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

0888 803 613

email: mgs-stroy@sbr.bg