Намаляваме емисиите на фини прахови частици

Замърсяването на въздуха

През последните десетилетия замърсяването на въздуха чувствително намаля. Проблем обаче остават праховите частици, които се отделят не само от автомобилния транспорт, но и при горенето на дървесина, чийто дял на замърсяване е 25 процента. Междувременно са приети и голям брой правила за строги ограничения върху емисиите на прах. В Щутгарт дори е възможно да се забрани отоплението на твърдо гориво. Праховите емисии обаче чувствително се намаляват чрез поставяне на филтри за прахови частици.

Причини за замърсяването

От хиледолетия хората използват огън за приготвяне на храна, отопление или топене на метали. Първоначално дървесината е използвана като гориво заедно с треви и листа. С навлизането на индустриализацията през 19-ти век обаче нарастващите енергийни нужди се покриват във все по-голяма степен чрез използване на въглища и нефт. Растящите цени на изкопаемите горива и осъзнаването, че един ден запасите от нефт и въглища ще се изчерпят, водят до все по-голямото търсене на възобновяеми енергийни източници. С най-голям дял от възобновяемите енергийни източници е биомасата – 50 процента.

Използването на дървесина за производство на топлина обаче вреди на климата и околната среда: Наистина, при производството на енергия от биомаса се отделя значително по-малко от вредния за климата CO2, отколкото при изгарянето на изкопаеми източници на енергия, но затова пък точно нивата на праховите емисии са доста по-високи от тези при горенето на газ и нефт.

Дървесина

Пелети

Въглища

Праховите частици

Като естествена съставка на въздуха, прахът е навсякъде. По-финните частици във въздуха се наричат суспендирани частици. Вследствие на малките си размери те летят постоянно из атмосферата и остават с дни и седмици, преди да бъдат отмити от валежите. Праховите частици се отделят основно при всички нефилтрирани процеси на промишлено горене (в индустрията, стопанските дейности, електроцентралите, домакинствата, транспорта). В основата на дефиницията за праховите частици е залегнал National Air Quality Standard for Particulate Matter (наричан съкратено РМ стандарт) на USEPA (Американска агенция за опазване на околната среда). Съгласно дефиницията на ЕРА, формулирана през 1987 г., праховите частици са всички съдържащи се в общия прах частици, чийто аеродинамичен диаметър е под 10 μm.

Според направена от Световната здравна организация (СЗО) оценка на влиянието на праховите частици върху здравето, повишеното ниво на фини прахови частици РМ 2,5 е свързано с тежки последствия за здравето. Те варират от дихателни нарушения, като кашлица, през все по-чести асматични пристъпи и до рак на белите дробове. Прахови частици Наред с това се приема, че последствията са свързани и със сърдечно-съдови заболяваня (например сърдечен инфаркт), които могат значително да съкратят продължителността на живота.

Филтър за прахови частици

Начин на работа

Праховите частици, отделящи се при горенето на дървесни палети, стърготини и трески, попадат заедно с отработените газове в тръбата за отвеждането им. Във филтъра EstaCleanAir от електроди с високо напрежение се освобождават електрони, които електростатичните сили отвеждат към стените на димоотвода. Тези електрони зареждат праховите частици, които също се отвеждат към стените на пещта. Там праховите частици се събират и втвърдяват, натрупвайки се във формата на едри люспи. Тези наслагвания се отстраняват при периодичното почистване на комина.

85%

Висока степен на улавяне на ФПЧ

30W

ниска консумация на ел. енергия

60kW

Подходящ за горивни камери до 60kW

Лесно

автоматичен режим на работа

Действието на електростатиката върху фините прахови частици

1

Праховите частици се отвеждат заедно с въздушния поток през изпусквателната тръба.

2

Електрод с високо напрежение освобождава електрони, които се зареждат във фините прахови частици.

3

Електростатичните сили отвеждат заредените с електрони фини прахови частици към стените на димоотвода.

4

Праховите частици се събират и втвърдяват, натрупвайки се във формата на едри люспи. Тези наслагвания се отстраняват при почистване на комина.

EstaCleanAir е подходящ за горивни камери с мощност до 60 kW, следователно най-вече за единични пещи, камини, камери за камини, кахлени печки и печки с пелети. Монтажът се извършва много бързо: EstaCleanAir се инсталира на изхода на изпускателната система. Необходимо е само свързване към електрическата мрежа за захранване на филтъра.

Предимствата на EstaCleanAir

Висока степен на улавяне: до 85%

Температури до 400 °C

За нови инсталации или за дооборудване

Здрава конструкция

За единични пещи с мощност до 60kW

Без загуба на теглителна сила или налягане

Лесен монтаж

Без износващи се части

Голяма наличност (кратки срокове за доставка)

Изгодно съотношение между цена и качество

Автоматичен режим на работа

Общ изглед върху комин

 1. Тройник
 2. Опора тройник (свързване конзола)
 3. Удължителна тръба
 4. Шестоъгълен държач за електрод
 5. Изолатор
 6. Конзола
 7. Температурен датчик с държач
 8. Кутия за електроника
 9. Електрод
 10. Мрежови щекер 230V AC
 11. Капак
 12. Свалящо се кръгло капаче за комин (не е съставна част на EstaCleanAir )
 13. Монтажна лента

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

Translate »