използвайте слънчева енергия с Huawei

Huawei предлага водещи интелигентни фотоволтаични решения, използващи повече от 30 години опит в цифровите информационни технологии.
Чрез интегрирането на AI и Cloud, Huawei допълнително включва много най-нови ИКТ технологии с PV за оптимално генериране на електроенергия, като по този начин прави слънчевата електроцентрала високоефективна, безопасна и надеждна с възможности за интелигентно управление и поддръжка на мрежата и изгражда основата за слънчевата енергия да се превърне в основен източник на енергия. За потребителите на слънчева енергия, Huawei пусна усъвършенствано решение за C&I и битови клиенти, базирано на концепцията за „Оптимална цена на електроенергия и активна безопасност“. Чрез подобряване на използването на слънчевата енергия, Huawei помогна за захранването на милиони жители и стотици индустрии в световен мащаб. Huawei ще продължи да
иновации и дават възможност на възобновяемата енергия да даде възможност на всеки индивид, дом и организация.

Индустриално

Търговскo

Жилищно

Интелигентен енергиен контролер (Монофазен)

AI оптимизирана защита.
Съвместим с оптимизатор SUN2000-450W-P
Готова батерия чрез директно Plug & Play, не се изисква допълнително устройство или модернизиране
5KTL инвертор позволява 5KW пълна мощност AC изход плюс 5KW пълно зареждане на батерията
Високоефективна инверторна топология, макс. Ефективност 98,4%

Интелигентен енергиен контролер (Трифазен)

AI оптимизирана защита.
Съвместим с оптимизатор SUN2000-450W-P
Готова батерия чрез директно Plug & Play, не се изисква допълнително устройство или модернизиране
5KTL инвертор позволява 5KW пълна мощност AC изход плюс 5KW пълно зареждане на батерията
Високоефективна инверторна топология, макс. Ефективност 98,4%

Интелигентна система за съхранение на енергия

Гъвкава инвестиция с модулен дизайн 5kWh, мащабируем от 5kWh до 30kWh
100% дълбочина на изхвърляне (DoD)
По-използваема енергия с оптимизиране на енергията на ниво пакет
Безопасна и надеждна работа с литиево-железен фосфат (LFP) клетка
Автоматично открит от приложението
Съвместим с еднофазни и трифазни инвертори
Повреден акумулаторен модул автоматично изолира, за да поддържа системата работеща

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

Адрес за кореспонденция:

1271 София ул.Азалия 11 А

ESTA TECHNOLOGIES GMBH

© 2019 EstaCleanAir Designed by ALXNDRV

ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

тел. 02 855 55 45

0888 451 451 / 0888 636 122

email: office@estacleanair.com

Translate »